Geen verrassingen bij Connectis

Bij Connectis staat vertrouwen en beveiliging voorop. Onze algemene- en gebruiksvoorwaarden beschrijven de wederzijdse rechten en plichten die noodzakelijk zijn voor een veilige samenwerking. Zo wordt online zakendoen goedkoper, gemakkelijker en veiliger.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening. De algemene voorwaarden beschrijven de afspraken tussen Connectis en de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Connectis is nooit meer dan hetgeen door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van Connectis zijn altijd van toepassing indien u gebruik maakt van onze software. U kunt hier de gebruiksvoorwaarden van Connectis downloaden.

Gebruiksvoorwaarden eHerkenning

De Gebruiksvoorwaarden eHerkenning zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken. Pas na het accepteren van deze voorwaarden mag u gebruik maken van het netwerk van eHerkenning.

Privacy & Cookies

Connected Information Systems B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en waar wij deze voor gebruiken.

Cookieverklaring

In de cookieverklaring staat welke ‘cookies’ we gebruiken en waarom.

Disclaimer

Connected Information Systems B.V. (Kamer van Koophandel 24444001), hierna te noemen Connectis, verleent u hierbij toegang tot connectis.com en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Connectis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Connectis spant zich in om de inhoud van connectis.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op connectis.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Connectis en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Connectis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.