ConnectisSIDN en de TU Delft, drie grote partijen op het gebied van respectievelijk veilige inlogsoftware, internet en wetenschappelijk onderzoek, gaan alle basisschoolkinderen in Rotterdam leren programmeren. Zij spelen hiermee in op verschuivingen in de arbeidsmarkt, waar het tekort aan programmeurs groeit en tegelijkertijd door de toenemende automatisering banen verdwijnen.

Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe

Kinderen die op jonge leeftijd kennismaken met programmeren van software kunnen zich daar makkelijk verder in ontwikkelen. Zeker bij meisjes is het belangrijk om er vroeg bij te zijn, voor ze worden blootgesteld aan vooroordelen. Kinderen krijgen met dit project de kans hun potentieel te ontdekken en hun kansen later op de arbeidsmarkt te vergroten, terwijl tegelijkertijd wordt voorzien in de vraag naar programmeurs. Het huidige basisonderwijs is hier nog niet voldoende op ingericht en ook ontbreken vaak de middelen en de expertise.

Tekort aan programmeurs

“Wij zien een tekort aan programmeurs op de arbeidsmarkt”, zegt Martijn Kaag van Connectis. “Wij zijn continue op zoek naar goede developers die – net als wij – waarde willen toevoegen aan de maatschappij. Door het programmeren op basisscholen een impuls te geven, hopen we ook op die manier een steentje bij te dragen.”

Programmeren is ontzettend leuk

“Programmeren is een van de meest creatieve activiteiten die er bestaan”, vertelt Martijn verder. “Juist ook voor kinderen. Het is boeiend en heel geschikt om spelenderwijs te leren. Als je kinderen op jonge leeftijd laat zien hoe leuk programmeren is, verbreed je hun horizon en bied je ze meer perspectief voor later. Zelfs al word je geen programmeur, het gestructureerde denken dat je leert van programmeren komt in alle beroepen uitstekend van pas.”

Studenten verzorgen de lessen

Connectis een grote leverancier van online identificatie-software zorgt voor de betaling van de studenten die de lessen gaan geven. SIDN, het bedrijf dat de .nl-domeinnamen beheert, levert de laptops waarmee de lessen worden gegeven. De TU-Delft coördineert het project en selecteert de studenten. De programmeerlessen beginnen in mei 2017 en worden gegeven aan de leerlingen in de bovenbouw (groep 5 tot 8).

Meer informatie

Meer informatie voor de scholen, ouders, studenten, onderwijzers en kinderen staat in onze speciale sectie.

Journalisten

Journalisten kunnen contact opnemen met de persvoorlichter van SIDN:
Marnie van Duijnhoven
marnie.vanduijnhoven@sidn.nl
+31 6 46 10 85 22

Voor de redactie

Connectis is een van de grootste leveranciers van identity management in Nederland. Ze verwerken jaarlijks miljoenen transacties. Meer dan 12 miljoen Nederlanders gebruiken de infrastructuur van Connectis om in te loggen bij hun dienstverleners. Van zorgverzekeraars tot financiële instellingen. Van de lokale gemeenten tot landelijke ministeries.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Connectis gecertificeerd als een van de weinige officiële identiteitsmakelaars voor het nationale eHerkenningsplatform. Daarnaast is Connectis uiteraard ISO 27001 gecertificeerd.

Het belangrijkste product van Connectis is hun Identity Management Platform. Dit platform wordt gebruikt door particuliere bedrijven en gereguleerde partijen om hun diensten online beschikbaar te maken. Met behulp van deze identiteitsmakelaar is het mogelijk voor gebruikers om in te loggen met de ID van hun keuze (zoals DigiD, eHerkenning, iDIN, Surf, Idensys, eIDAS, Facebook, Google, Microsoft, SSO, etc.)

Connectis maakt deel uit van SIDN, het bedrijf achter alle .nl domeinnamen. Deze alliantie maakt het voor Connectis mogelijk om haar missie verder na te streven: mensen en organisaties voorzien van veilige en moeiteloze digitale verbindingen.