Voor wie zijn de lessen bestemd?
De lessen worden aangeboden op alle basisscholen in Rotterdam en omgeving. De lessen zijn geschikt voor groep 5 tot en met 8.

Wie geven de lessen?
De lessen worden verzorgd door studenten van de TU Delft. Liefst gaat steeds dezelfde student naar de school zodat hij of zij de school en de leerlingen een beetje leert kennen.

Hoe lang duren de lessen?
We geven 4 lessen per school. Elke les duurt 1 uur. Liefst iedere week, maar als de school iets anders wil zoals 1 keer per 2 weken dan kan dat ook.

Wat hebben we nodig voor de lessen?
De lessen worden gegeven op de computer. Als deze op school aanwezig zijn, maken we daar graag gebruik van. Het is eventueel mogelijk om met twee leerlingen op een computer te werken. Als er geen computers beschikbaar zijn, kunnen we er 20 meenemen. Er is dan wel een werkende wifi-verbinding nodig. Wij zorgen voor het lesmateriaal.

Is er per leerling een aparte computer nodig?
Nee dat is niet per se nodig. Er kunnen twee leerlingen samenwerken op 1 laptop. Als er genoeg computers zijn, heeft het wel de voorkeur om individueel te werken.

Wat zijn de kosten van de lessen?
De lessen zijn gratis.

Wie heeft het lesmateriaal ontwikkeld?
Felienne Hermans, assistant professor van TU Delft heeft het lesmateriaal ontwikkeld. Ze heeft een passie voor programmeren en deelt haar enthousiasme graag met anderen.

Welke programmeertaal wordt in het lesmateriaal gebruikt?
Scratch.

Wanneer vinden de lessen plaats?
We plannen de lessen in overleg met de school. De meeste lessen vinden plaats in het najaar van 2017. Op enkele scholen maken we al een begin in het voorjaar van 2017.

Wat is de rol van de docent tijdens de programmeerlessen?
Het is de bedoeling dat de docent zelf ook in de klas is. Op die manier kan de docent zorgen voor orde in de klas zodat de student zich kan concentreren op de inhoud. Daarnaast is het ook leerzaam voor de docent. In overleg is het wenselijk dat de docent geleidelijk het stokje overneemt en eventueel de laatste les zelf verzorgt. Daarnaast heeft Felienne gratis lesmateriaal ontwikkeld waarmee de docent de lessen na afloop van het programma zelf kan voortzetten.

Vragen?
Voor overige vragen, bel of mail naar Munire van der Kruyk: 015-2787216 of Programmeren-EWI@TUDelft.NL.

Inschrijven
Scholen die geïnteresseerd zijn kunnen zich via dit formulier opgeven:

Inschrijven


Terug naar nieuwsbericht