Mutatieformulier beheerder EH1

Middels dit formulier kunnen geregistreerde bedrijven verzoeken indienen voor het wijzigen van gegevens en het aanvragen van nieuwe activeringsbrieven.

  • Gegevens bedrijf zoals geregistreerd bij Connectis eHerkenning
  • Gegevens persoon die mutatie aanvraagt
  • Type mutatie
  • Geef aan welke specifieke machtigingen u wilt activeren.
  • Wat moet er gewijzigd worden?
  • Geef aan voor welke persoon de mutatie aangevraagd wordt en/of welke gegevens gewijzigd moeten worden:
  • Wanneer dient de aanmelding verwerkt te worden?
  • Akkoord aanvrager

    De kosten voor het doorvoeren van mutaties worden bij het bedrijf in rekening gebracht conform onderlinge afspraken of worden gefactureerd volgens standaardtarief.