eIDAS, is uw organisatie er klaar voor?

Per 29 september 2018 is elke publieke en semi- publieke organisatie namelijk verplicht om Europese burgers en bedrijven toegang te geven tot hun online diensten. Meer informatie

eIDAS, de Europese grensoverschrijdende inlogmethode

Per 29 september 2018 is elke organisatie met publieke online diensten verplicht Europese burgers en bedrijven toegang te geven tot haar online diensten.

De Europese Commissie heeft met de eIDAS-verordening het initiatief genomen om openbare diensten, zoals het aanvragen van een geboorteakte of parkeervergunning, digitaal toegankelijk te maken voor Europeanen die in Nederland verblijven.

Denk bijvoorbeeld aan expats, seizoenswerkers of studenten. In plaats van een Nederlandse DigiD aan te vragen, kunnen ze direct inloggen met hun eigen bekende eID.

eIDAS is niet alleen bedoeld voor burgers, ook bedrijven kunnen profiteren van eIDAS. Het aanbieden van grensoverschrijdende online diensten met behulp van eIDAS verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van hun diensten en online veiligheid van diensten zoals e-commerce, financiële diensten (bank en verzekeringen), gezondheidszorg en diensten aangeboden door de telecomsector.

Aansluiten op het eIDAS-netwerk

Connectis biedt de tools om uw organisatie aan te sluiten op het eIDAS-netwerk, zodat alle inwoners van Europa in september 2018 toegang hebben tot uw diensten.

In een ​webcast, ​die ​wij ​in opdracht ​van ​de ​Europese ​Commissie hebben uitgevoerd​, ​geven ​wij ​uitleg ​over ​eIDAS ​en ​het ​aansluiten op ​het ​eIDAS-netwerk. Bekijk de webcast en sluit nu aan, zodat u voldoet aan de eIDAS-verordening.

Communiceren over eIDAS

Bekijk hier de Communicatie-checklist voor het inrichten van uw website.

Het is belangrijk dat uw organisatie en website is voorbereid op de komst van Europese burgers en bedrijven. Zij moeten weten dat ze met eIDAS bij uw organisatie kunnen inloggen en hiervoor hun door Europa erkende inlogmiddel kunnen gebruiken. Om te zorgen voor een eenduidige uitstraling voor Europese gebruikers kan uw organisatie gebruik maken van tekstelementen en beeldelementen voor eIDAS.

eIDAS: Eén universeel inlogmiddel voor heel Europa

Stelt u zich eens voor dat u met uw paspoort door Europa reist en u in elk land een ander paspoort nodig heeft. Dat zou toch vreemd zijn?

Op dit moment werkt dat echter wel zo. Om in te loggen bij een online dienst in een ander land moet men eerst het inlogmiddel van dat land aanvragen. Met eIDAS hoeft dat niet meer en kan elke Europese burger met zijn of haar eigen nationale inlogmiddel over de Europese grenzen heen inloggen.

Statistieken in Europa

Wist u dat 52% van de Europeanen het online kanaal gebruiken om toegang te krijgen tot overheidsdiensten?

510 miljoen

Potentiële gebruikers in Europa

97%

Europese bedrijven verbonden met internet

82%

Europese burgers verbonden met internet

27

Dagelijkse discrete logins per online burger

32%

Maakt gebruik van Cloud services

52%

Gebruikt online systemen van de overheid

Klantcases