eIDAS Support

Heeft u een vraag over de eIDAS of heeft u onze (technische) ondersteuning nodig? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons eIDAS support team.

eIDAS verordening

eIDAS staat voor ‘Electronic Identification and Trust Services for electronic transactions in the Internal Market’ en refereert naar de eIDAS verordening 910/2014 van de Europese Unie. Met deze verordening maakt de Europese Unie van eIDAS een gereguleerde markt. De digitale grenzen worden verwijderd en de eID middelen van lidstaten kunnen door andere lidstaten worden geaccepteerd.

De eIDAS wetgeving van de Europese Unie is breder dan enkel elektronische identificatie. De eIDAS wetgeving gaat over veel meer dan alleen elektronische identificatie. Een belangrijk deel van de wetgeving gaat over vertrouwensdiensten, zoals elektronische (e-) handtekeningen, elektronische zegels, elektronische bezorging, en website authenticatie. De eIDAS verordening zorgt ervoor dat elektronische handtekeningen dezelfde juridische waarde hebben als hun papieren equivalent, waardoor transacties zoals het sluiten van contracten digitaal kunnen worden afgerond.

Als een lidstaat van de Europese Unie wil dat andere lidstaten hun nationaal uitgegeven eID methode accepteren, dient het land de eID methode te notificeren bij de Europese Commissie. Een onderlinge toetsing door de andere lidstaten volgt. Notificering is vrijwillig, maar het accepteren van genotificeerde en geaccepteerde eID middelen is vanaf september 2018 verplicht.

De eIDAS verordening is in werking getreden op 17 september 2014. Vanaf 28 september 2018 is de wederzijdse acceptatie van genotificeerde eID’s van lidstaten verplicht.

De projectnaam, waarmee het project bekend staat bij de Europese Commissie, is ‘eIDAS2018 for Municipalities’. Deze naam refereert naar de eIDAS verordening en het jaartal 2018 waarin Europese publieke diensten de eID’s van genotificeerde lidstaten moeten accepteren. ‘Municipalities’ staat voor de 81 gemeenten die als koplopers deelnemen aan het project.

Het Connectis eIDAS project

Connectis heeft in 2016 het grootste gereguleerde grensoverschrijdende elektronische identificatie project ter wereld gebouwd. 81 Nederlandse gemeenten hebben voor het einde van 2016 de eID’s van Europese burgers en Europese vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven kunnen accepteren binnen hun digitale dienstverlening. Per 28 september 2018 dienen alle publieke en semi-publieke organisaties klaar te zijn om Europese burgers en bedrijven toegang te kunnen verlenen tot hun online diensten.

Het project van Connectis wordt co-gefinancierd door de Europese Commissie en wordt beleidsmatig ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. De portaalleveranciers Dimpact, Kodision, Lost Lemon en SIMgroep ondersteunen de aansluitingen op de 81 deelnemende Nederlandse gemeenten.

De digitale infrastructuur is in 2016 gebouwd. 28 september 2018 hebben Europese burgers en Europese vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven toegang tot de online publieke diensten van de deelnemende Nederlandse gemeenten.

De 81 deelnemende gemeenten maken diensten, waaronder het aanvragen van (geboorte)akten, (parkeer)vergunningen en heffingen, digitaal voor honderden miljoenen buitenlandse burgers en bedrijven. Europese burgers en Europese vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven kunnen inloggen met een Europees eID middel. Voor een aantal diensten kan een inschrijving in het Register voor Niet-Ingezetenen of een verificatie van de inschrijving in de Kamer van Koophandel noodzakelijk zijn.

Honderden miljoenen expats, studenten, toeristen en vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven krijgen toegang tot de digitale dienstverlening van 81 Nederlandse gemeenten. Ze besparen tijd en geld door gereduceerde en vereenvoudigde administratieve processen zonder verplicht fysiek bezoek aan een van de gemeenten.

Het project verbetert het vestigingsklimaat van Nederland. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van Nederland als ‘Digitale Delta van Europa’. Tevens levert het de Nederlandse samenleving een jaarlijkse besparing van miljoenen euro’s aan belastinggeld op.

Aansluiten op eIDAS

eIDAS wordt in Nederland ontsloten via eHerkenning. Met een aansluiting op de meest recente versie van eHerkenning, kunt u ook burgers met Europese inlogmiddelen uit de voor eIDAS genotificeerde landen laten inloggen.

U kunt direct bij Connectis aansluiten, of via uw bestaande leverancier van ICT- of portaaldiensten. Connectis werkt samen met vrijwel alle leveranciers.

Lees hier meer over hoe het aansluiten van eHerkenning in zijn werk gaat.

Ja, voor de landen die genotificeerd zijn, zijn er ook testmiddelen beschikbaar. Testen kan alleen op een pre-productie of een staging omgeving. Het testen op een productie omgeving, zou teveel andere risico´s met zich meebrengen. Er worden dan ´nep-burgers´ geproduceerd op echte diensten.

Het aansluiten op eIDAS duurt even lang als het aansluiten op eHerkenning. Meer informatie hierover kunt u vinden bij punt: aansluiten op eHerkenning.

Om gebruik te kunnen maken van eIDAS, is er een een release nodig van minimaal eHerkenning 1.11 of hoger.

Lees hier meer over de komende releases van eHerkenning en wat dit betekent voor eIDAS.

Met onze adapters en protocollen kan elke dienst aan eIDAS gekoppeld worden. De Connectis Identity Broker, waarmee we de koppeling tussen dienstverleners en eIDAS verzorgen, werkt met de internationale protocollen zoals SAML 2.0 en OpenID Connect. Er zijn ook adapters beschikbaar in Java en .NET. De adapters kunnen aangesproken worden met een api, waardoor het niet nodig is om een van de protocollen te implementeren.

U kunt hier terecht voor meer informatie en het aanvragen van een adapter: eIDAS support

eID

eID is de afkorting voor ‘elektronische identificatie’ en verwijst naar een oplossing voor burgers en bedrijven. Met een eID kunt u zich online identificeren.

Met een eID kunt u uw identiteit online bewijzen. Het geeft je veilige toegang tot online publieke diensten. Diensten zoals het aanvragen van officiele documenten en het indienen van uw belastingaangiften worden mogelijk met slechts een klik op de muisknop. De meeste eID middelen bevatten een handtekening, wat het voor burgers en bedrijven mogelijk maakt om elektronische contracten te tekenen met hun eID.

Meer dan 20 Europese landen hebben een nationaal uitgegeven eID methode in gebruik voor burgers en bedrijven. Sommige landen hebben zelfs meerdere methodes uitgegeven. Voorbeelden van eID’s in Europa zijn: ‘DigiD’ en ‘eHerkenning’ in Nederland, de ‘Buergerkarte’ in Oostenrijk, ‘Identity Malta’ in Malta en ‘SuisseID’ in Zwitserland.

Het gebruik van een nationaal uitgegeven eID verbetert uw digitale veiligheid. In plaats van ontelbare login combinaties voor iedere dienst die u online gebruikt, kunt u gebruik maken van slechts een eID als toegangsmethode.

Een eID is een persoonlijke identificatie middel en mag niet gedeeld worden met andere burgers of bedrijven.

Het gebruik van een eID is niet verplicht voor burgers en bedrijven in Europa. Echter, meer en meer online diensten vereisen een eID om toegang te krijgen. Het gebruik van eID neemt naar verwachting enorm toe in de komende jaren.

De gegevens die op een eID worden opgeslagen verschillen per eID. Technische specificaties over de gegevens die in Europa hiervoor worden gebruikt zijn hier te vinden.

Binnen enkele jaren worden de online diensten van organisaties zoals universiteiten, financiele dienstverleners en de gezondheidssector toegankelijk met eIDs. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Inloggen met uw eID

Om in te loggen met een Europese eID* is er een simpel en veilig 3 stappen plan beschikbaar:

  1. Ga naar de website van een van de 81 deelnemende gemeenten en selecteer “Login for foreign** users”;
  2. Selecteer uw land en uw ondersteunde eID;
  3. Login bij de website van uw ondersteunde eID en u wordt teruggestuurd naar de website van de Nederlandse gemeente waar u toegang tot een publieke dienst*** wilt. U heeft nu toegang tot de digitale dienstverlening.

*= Als u in het bezit bent van een Nederlandse eID (Digid of eHerkenning) kunt u direct op de website van een Nederlandse gemeente inloggen.

**= De toegangsmogelijkheden hangen af van de aanwezigheid van eID in het land waar u staatsburger bent en de status van de verbinding tot uw land.

***= Voor een aantal diensten kan een inschrijving in het Register voor Niet-Ingezetenen of een verificatie van de inschrijving in de Kamer van Koophandel noodzakelijk zijn.

Om gebruik te kunnen maken van de online publieke diensten van deelnemende gemeenten dient u in het bezit te zijn van een geaccepteerde eID. Hier is een registratie voor nodig.

Een aantal voorbeelden van publieke diensten die online toegankelijk worden zijn het aanvragen van (geboorte)akten, (parkeer)vergunningen en het bezwaar maken tegen (grofvuil) belastingen.

Niet iedere deelnemende gemeente kan dezelfde diensten openstellen voor Europese burgers en bedrijven. Op de website van de desbetreffende gemeente leest u hierover meer.

De 81 deelnemende Nederlandse gemeenten accepteren de eID’s van maximaal 32 Europese landen. Een overzicht van de landen en eID methodes die al geaccepteerd worden kunt u hier vinden.

De 81 deelnemende Nederlandse gemeenten accepteren de eID’s van maximaal 32 Europese landen. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om met een eID van een niet-Europees land in te loggen. Een overzicht van de landen en eID methodes die al geaccepteerd worden kunt u hier vinden.

Als het u niet lukt om in te loggen kan dit aan verschillende factoren liggen. Mogelijk wordt uw eID middel (nog) niet wordt ondersteund. Hier [hyperlink vraag over eID methodes] vindt u het antwoord op deze vraag. U kunt contact met ons opnemen via eidassupport@connectis.nl als u vermoedt dat een technisch probleem uw toegang verhindert.

Registreren voor een eID

U vraagt een eID aan in het land waar u staatsburger bent. Een overzicht van de landen met contactgegevens van de uitgevende partij van uw eID kunt u hier vinden.

U kunt als burger de Nederlandse eID middel Digid aanvragen als u in het bezit bent van een ’BSN’ (burger service nummer). Meer informatie vindt u hier.

Als u voor een Nederlands bedrijf werkt kunt u ook beslissen om een account voor eHerkenning aanvragen. Meer informatie vindt u hier.

Een eID is een persoonlijk identificatie middel. De uitgevende partij in uw land stelt eisen aan het registratie proces. Vaak komt hier een controle van uw adresgegevens, uw paspoort of identiteitskaart en uw geboortedatum bij kijken. De eisen voor het aanvragen van een eID kunnen per land en en per eID methode verschillen. Contactgegevens van de uitgevende partijen kunt u hier vinden.

Wanneer u uw eID kwijt bent adviseren we u contact op te nemen met de uitgevende partij van uw eID. Een overzicht van de landen met contactgegevens van de uitgevende partij kunt u hier vinden.

Een overzicht van de landen met contactgegevens van de uitgevende partij van uw eID kunt u hier vinden.

Specifieke vragen voor deelnemende gemeentes

Connectis deelt de ervaringen van deelnemende gemeenten gedurende de uitvoering van het project. Gecombineerde ‘lessons learned’ en 30 referentie verhalen van deelnemende gemeenten worden hier gefaseerd geplaatst.

Er zijn mogelijkheden voor deelname van nieuwe gemeenten. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met de project manager voor eIDAS.