Alle burgers en bedrijven binnen de EU moeten met een ‘eIDAS-erkend’ nationaal inlogmiddel kunnen inloggen bij organisaties uit de publieke sector.

Heeft uw organisatie een publieke taak? Of laat u Nederlandse burgers en bedrijven inloggen met een inlogmiddel op substantieel of hoog niveau? Dan valt uw organisatie onder de Europese eIDAS (Electronic Identities And Trust Services)-verordening. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een dienstverlening aanbiedt via DigiD of eHerkenning op een substantieel of hoog niveau (zoals EH3 en EH4).