iDIN

iDIN is een dienst van de banken waarmee consumenten zich online kunnen identificeren, inloggen en leeftijd bevestigen. Via iDIN kunnen gebruikers inloggen met de vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank, bij bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en webwinkels. Doordat banken beschikken over betrouwbare identiteitsgegevens is het betrouwbaarheidsniveau van iDIN substantieel.

eIDAS

Alle burgers en bedrijven binnen de EU moeten met een ‘eIDAS-erkend’ nationaal inlogmiddel kunnen inloggen bij organisaties uit de publieke sector. Heeft uw organisatie een publieke taak? Of laat u Nederlandse burgers en bedrijven inloggen met een inlogmiddel op substantieel of hoog niveau? Dan valt uw organisatie onder de Europese eIDAS (Electronic Identities And Trust…

eHerkenning

eHerkenning is met name geschikt voor publieke organisaties die online diensten veilig toegankelijk willen maken voor ondernemers en zelfstandige professionals. eHerkenning kent de betrouwbaarheidsniveaus EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. Deze niveaus zeggen bijvoorbeeld iets over de betrouwbaarheid, de registratie en de uitgifte van het eHerkenningsmiddel. EH1 wordt uitgefaseerd.

DigiD

DigiD Met DigiD verlenen de Nederlandse overheid en zorginstanties zoals zorgverzekeraars burgers toegang tot hun diensten. DigiD kent drie betrouwbaarheidsniveaus: Basis, Midden en Substantieel. In 2019 wordt daar DigiD Hoog aan toegevoegd. Niveau Basis vereist enkel een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. Midden voegt daar een controlecode via sms of DigiD-app aan toe. Bij…

X.509

Een X.509-certificaat bevat informatie over de identiteit van de gebruiker, computer of service waaraan een certificaat is toegekend en de identiteit die het heeft uitgegeven. Een X.509-certificaat is een digitaal certificaat dat gebruikmaakt van de algemeen geaccepteerde internationale X.509-infrastructuur voor openbare-sleutelinfrastructuur (PKI). Een openbare sleutel die deel uitmaakt van het certificaat wordt gebruikt voor de…

UZI-pas

Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) is een nummer dat gebruikt wordt om een bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren. Het nummer is gekoppeld aan de UZI-pas, een chipkaart die een veilige uitwisseling van patiëntgegevens moet garanderen. De UZI-pas wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het elektronisch ondertekenen van een elektronisch geneesmiddelenrecept of een elektronisch verslag van…

SURFconext

Via de SURFconext-infrastructuur loggen studenten, docenten en onderzoekers in bij clouddiensten van derden. Het beheer en de uitgifte van deze eID is in handen van SURFnet. SURFnet heeft zijn inlogsysteem inmiddels beschikbaar gesteld voor ruim 170 clouddiensten. Ook commerciële aanbieders kunnen van het systeem gebruikmaken. SURFconext kent ruim 1,3 miljoen gebruikers.

Salesforce

Via Salesforce SSO (single sign-on) kunnen gebruikers inloggen op eigen bedrijfsapplicaties en cloudomgevingen. Salesforce beschikt over verschillende functies die de veiligheid vergroten. Zo ondersteunt de eID het gebruik van tokens in plaats van wachtwoorden. Beheerders kunnen de loginpagina toegankelijk stellen binnen de firewall van het bedrijfsnetwerk. Via Single Logout kunnen gebruikers in een keer uitloggen…

My Own IdP

Met MyOwnIdP kunnen dienstverleners hun eigen inlogsysteem met username-wachtwoord blijven gebruiken naast of in plaats van andere eID’s. Een voordeel van MyOwnIdP via de Connectis Identity Broker is dat de (beveiligings)beheerslast die hoort bij het verwerken en opslaan van gebruikersnamen en wachtwoorden voor u tot een minimum beperkt wordt. Download MyOwnIDP leaflet

Google

Gebruikers kunnen zich via hun Google-account aanmelden bij sites en webapplicaties van derden. Google biedt diverse extra mogelijkheden, zoals herstel van een vergeten wachtwoord. Zijn gebruikers ingelogd via een apparaat, dan zijn ze automatisch via hun andere apparaten ook ingelogd. Ook maakt het systeem directe koppelingen mogelijk met Google-applicaties zoals YouTube, Gmail en Google Drive.