Mutaties

Heeft u al een Connectis eHerkenningsmiddel en beschikt u niet over de Connectis Beheermodule? Dan kunt u uw wijzigingen doorgeven via onderstaande mutatieformulieren.

Activeringsbrief

Voor een geregistreerd bedrijf en/of geregistreerd persoon een nieuwe activeringsbrief aanvragen, door verlies of verloop van activatiecode

LET OP: Voor het aanmelden van een nieuwe beheerder en/of gebruiker dient u het hiervoor bestemde formulier te gebruiken.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

OTP responder

Voor een geregistreerd bedrijf een nieuwe OTP responder aanvragen

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Voor betrouwbaarheidsniveau EH1 en EH2 is inloggen met behulp van een OTP responder niet mogelijk. Heeft u betrouwbaarheidsniveau EH1 of EH2 en kunt u niet (meer) inloggen vraag dan een nieuwe activeringsbrief aan:

Overstappen van een SMS-tancode naar een OTP responder

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Extra beheerder of gebruiker aanmelden

Voor een geregistreerd bedrijf een extra beheerder aanmelden.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Voor een geregistreerd bedrijf een extra gebruiker aanmelden.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Gegevens wijzigen

Gegevens wijzigen van een beheerder.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Gegevens wijzigen van een gebruiker.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Machtigingen wijzigen

Machtigingen wijzigen van een beheerder.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Machtigingen wijzigen van een gebruiker.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Beëindig eHerkenningsmiddel

eHerkenningsmiddel beëindingen van een beheerder.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

eHerkenningsmiddel beëindingen van een gebruiker.

Kies het juiste formulier op basis van het huidige eHerkenning betrouwbaarheidsniveau van uw bedrijf:

Automatische incasso

Doorlopende machtiging voor automatische incasso aanvragen of wijzigen bankrekeningnummer

Voor een geregistreerd bedrijf een doorlopende machtiging voor automatische incasso aanvragen of het wijzigen van een bankrekeningnummer.

Download hier het formulier dat u nodig heeft om een doorlopende machtiging voor automatische incasso aan te vragen of om een wijziging van uw bankrekeningnummer door te geven. Verstuur dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, per e-mail eherkenningklantenservice@connectis.nl.

Let op:

De bankrekeninghouder(s) is/zijn bevoegd dit formulier te ondertekenen.

Wijzigen bedrijfsgegevens

Gebruik dit formulier:

Ondertekenblad gezamenlijke bevoegdheid

Indien wettelijke vertegenwoordiger, niet zijnde beheerder, ondertekent en er is volgens de KvK sprake van ‘gezamenlijk bevoegdheid’ dan dienen alle bevoegde vertegenwoordigers te tekenen én dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs, inclusief kopie van achterzijde, van alle bevoegde vertegenwoordigers te worden bijgevoegd.

Download het formulier dat u kunt gebruiken om de gezamenlijk bevoegden te laten ondertekenen. Verstuur dit formulier, volledig ingevuld en samen met het mutatieformulier, naar Connectis.