Connectis in artikel Zorg/ICT magazine:

Veilig inloggen op mijnomgevingen in de zorg . Gepubliceerd op: 17 juni 2019   De uitwisseling van medische gegevens moet beter. Zogenaamde ‘mijnomgevingen’ spelen hierin een belangrijke rol. Maar dan moeten die mijnomgevingen wel goed worden ingericht. In een artikel voor ICT/Magazine haalt Esther Makaay, eID Specialist bij Connectis, vijf aandachtspunten voor een veilig inlogproces…

De toekomst van online authenticatie

Betrouwbare online authenticatie is een van de pijlers onder de moderne samenleving. De overheid moet de identiteit van burgers via internet met zekerheid kunnen vaststellen en bedrijven willen veilig zakendoen via internet, zowel met consumenten als met elkaar.   Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven is een groeiende vraag naar betrouwbare inlogmiddelen. Een…

Trust Frameworks voor Identity Systems

Wat is een trust framework? Waar wordt het voor gebruikt? Waarom is het belangrijk? En waar bestaat een trust framework uit? Onze collega Esther Makaay, eID specialist bij Connectis en SIDN, schreef samen met Tom Smedinghoff en Don Thibeau een paper waarin een duidelijke omschrijving van trust frameworks en hun rol in de governance van een identiteitssysteem wordt gegeven.Trust frameworks zijn geen nieuw concept.…

Een fout in je gegevens bij de overheid. Tijd voor een centraal correctiepunt?

Circa 3% van de Nederlandse huishoudens heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met een fout in een basisregistratie. Meestal gaat het hierbij om fouten in de naam-, adres- of persoonsgegevens, inkomen of woning. Meer dan de helft daarvan geeft aan dat ze hinder hebben ondervonden. Het kan om ergernis gaan, maar ook om verkeerd berekende toeslagen of aanslagen, met alle gevolgen vandien.…