Aanmelden nieuwe gebruiker EH1

Dit formulier is alleen bedoeld voor geregistreerde bedrijven die al gebruik maken van Connectis eHerkenning en namens dit bedrijf een nieuwe medewerker wil aanmelden voor Connectis eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1.

Let op!
Nieuwe bedrijven dienen zich eerst te registreren bij Connectis eHerkenning.

  • Gegevens bedrijf zoals geregistreerd bij Connectis eHerkenning
  • Gegevens wettelijk vertegenwoordiger / beheerder
  • Gegevens medewerker
  • Wanneer dient de aanmelding verwerkt te worden?
  • Akkoord aanvraag Connectis eHerkenningsmiddel

    Medewerker wordt standaard gemachtigd tot alle eHerkenningsdiensten die gelden voor betrouwbaarheidsniveau 1. Het Connectis eHerkenningsmiddel wordt bij het bedrijf in rekening gebracht conform onderlinge afspraken of volgens standaardtarief.