Aanmelden nieuwe beheerder EH1

Dit formulier is alleen bedoeld voor geregistreerde bedrijven die al gebruik maken van Connectis eHerkenning en namens dit bedrijf een nieuwe beheerder wil aanmelden voor Connectis eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1.

Let op!
Nieuwe bedrijven dienen zich eerst te registreren bij Connectis eHerkenning.

  • Gegevens bedrijf zoals geregistreerd bij Connectis eHerkenning
  • Gegevens wettelijk vertegenwoordiger / beheerder
  • Gegevens nieuwe beheerder
  • Wanneer dient de aanmelding verwerkt te worden?
  • Akkoord aanvraag Connectis eHerkenningsmiddel

    Nieuwe beheerder wordt standaard gemachtigd tot alle eHerkenningsdiensten die gelden voor betrouwbaarheidsniveau 1. De wijziging wordt bij het bedrijf in rekening gebracht conform onderlinge afspraken of volgens standaardtarief.