Registering new manager EH1

This form is only intended for registered companies that already use Connectis eHerkenning and want to register a new administrator for Connectis eHerkenning on reliability level 1 on behalf of this company.

Pay attention!
New companies must first register with Connectis eHerkenning.

  • Gegevens bedrijf zoals geregistreerd bij Connectis eHerkenning
  • Gegevens wettelijk vertegenwoordiger / beheerder
  • Gegevens nieuwe beheerder
  • Wanneer dient de aanmelding verwerkt te worden?
  • Akkoord aanvraag Connectis eHerkenningsmiddel

    Nieuwe beheerder wordt standaard gemachtigd tot alle eHerkenningsdiensten die gelden voor betrouwbaarheidsniveau 1. De wijziging wordt bij het bedrijf in rekening gebracht conform onderlinge afspraken of volgens standaardtarief.