Activation letter EH1

Through this form, registered companies can submit requests for requesting new activation letters.

Middels dit formulier kunnen geregistreerde bedrijven verzoeken indienen voor het aanvragen van nieuwe activeringsbrieven.
  • Gegevens bedrijf zoals geregistreerd bij Connectis eHerkenning
  • Gegevens perso(o)n(en) waarvoor nieuwe activeringsbrief wordt aangevraagd:
  • Gegevens aanvrager
  • Akkoord aanvrager

    De kosten voor het aanvragen van nieuwe activeringsbrieven worden bij het bedrijf in rekening gebracht conform onderlinge afspraken of worden gefactureerd volgens standaardtarief.